Historia Biblioteki

O BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie istnieje od 1949 r. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z dnia 3.12.1949r. Była to wtedy biblioteka gromadzka, którą prowadziła Pani Władysława Łukaszuk. Według księgi inwentarzowej w 1949 r. wpisano 520 woluminów – taki był księgozbiór biblioteki. Lokal biblioteki zmieniał swoją siedzibę czterokrotnie. W sieci biblioteki działały dwie filie w Makarówce i w Krzywośnitach oraz punkty biblioteczne. Pani Władysława Łukaszuk kierowała biblioteką od początku jej powstania aż do przejścia na emeryturę, co miało miejsce w lipcu 1989r. Z dniem 1 sierpień 1989 r. kierownictwo objęła Pani Wiesława Stefaniuk, która piastuje tą funkcję do dziś.

BIBLIOTEKA DZIŚ

Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXXVI/150/2017 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 25 sierpnia 2017 r. Siedzibą biblioteki jest budynek Urzędu Gminy w Huszlewie, lokal mieści się na parterze w sąsiedztwie poczty i GOPS-u. W 24 czerwcu 2015 r. Uchwałą Rady Gminy w Huszlewie zlikwidowane zostały filie w Makarówce i Krzywośnitach, których działalność była zawieszona od roku 2002. Księgozbiór biblioteki obecnie liczy 8260 woluminów. Wiosną 2017 r. przeprowadzono gruntowna selekcję księgozbioru. W maju biblioteka zakupiła program biblioteczny „MATEUSZ”, który usprawni i unowocześni funkcjonowanie naszej placówki. W chwili obecnej został wprowadzony cały księgozbiór do tego programu oraz okodowano w 90% zbiory. Z nowym rokiem planujemy rozpocząć wypożyczanie za pomocą programu „MATEUSZ”. Na bieżąco opracowujemy i wprowadzamy książki ostatnio zakupione. Biblioteka od ponad dziesięciu lat składa wnioski do Biblioteki Narodowej o dotację na Zakup Nowości Wydawniczych, jest to wielki zastrzyk dla naszej biblioteki, dzięki tym dotacjom a są to pieniądze rzędu (4,5; 4; 5tys. zł) dzięki którym możemy kupować książki do naszej placówki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 


PRACOWNIA LCK

Od lipca 2015 r. w bibliotece działa Lokalne Centrum Informacji. Pracownia LCK jest częścią projektu „ M@zowszanie”. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy naszej gminy otrzymali możliwość korzystania nieodpłatnie z wyposażenia LCK a są to:
1. 5 komputerów stacjonarnych
2. laptop
3. urządzenie wielofunkcyjne
4. projektor multimedialny
5. przenośny ekran
6. zestaw nagłaśniający
7. aparat fotograficzny
8. drukarka 3D
W pracowni LCK można korzystać ze swojego sprzętu podłączając się do bezprzewodowego Internetu. Lokalne Centrum Kompetencji propaguje e- usługi, wykorzystanie sprzętu komputerowego, drukarki 3D, promuje i wdraża idee społeczeństwa informacyjnego związane z technologiami ICT, wspiera lokalne inicjatywy na rzecz integracji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA