PRACOWNIA LCK

Od lipca 2015 r. w bibliotece działa Lokalne Centrum Informacji. Pracownia LCK jest częścią projektu  „M@zowszanie”. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy naszej gminy otrzymali możliwość korzystania nieodpłatnie z wyposażenia LCK, a są to:
1. 5 komputerów stacjonarnych
2. laptop
3. urządzenie wielofunkcyjne
4. projektor multimedialny
5. przenośny ekran
6. zestaw nagłaśniający
7. aparat fotograficzny
8. drukarka 3D
W pracowni LCK można korzystać ze swojego sprzętu podłączając się do bezprzewodowego Internetu. Lokalne Centrum Kompetencji propaguje e- usługi, wykorzystanie sprzętu komputerowego, drukarki 3D, promuje i wdraża idee społeczeństwa informacyjnego związane z technologiami ICT, wspiera lokalne inicjatywy na rzecz integracji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.